ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πώληση αυτοκινήτου μέσω της spotawheel

Πρώτη επικοινωνία

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος παίρνει μια αρχική μη οριστική και μη τελική, χρηματική προσφορά από την τηλεφωνική συνομιλία με εκπρόσωπο της Spotawheel βάσει των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου που δηλώνει στην Spotawheel και αν συμφωνεί, προχωρά στο επόμενο βήμα που είναι ο έλεγχος του μηχανολογικός, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος του οχήματος από πιστοποιημένο μηχανικό της Spotmechanic.

Έλεγχος

Ο έλεγχος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης (ραντεβού), στο χώρο που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Πριν τη διενέργεια του ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιδεικνύει στον μηχανικό την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος όπου ανφέρεται το όνομά του (με ή χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα διαμορφώσουν και την τελική προσφορά προς τον ιδιοκτήτη από τη Spotawheel, η οποία και θα γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς μέσα σε 24 ώρες μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου.

Φωτογράφιση, υπογραφή προσυμφωνητικού, διαθεσιμότητα δειγματισμού, έγγραφα

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι σύμφωνος με την τελική προσφορά, θα οριστεί νέο ραντεβού με τον enthusiast της Spotawheel, ώστε να τραβήξει φωτογραφίες του αυτοκινήτου και να δώσει στον ιδιοκτήτη το προσύμφωνο προς υπογραφή. Εκτός από το προσύμφωνο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει τον enthusiast της Spotawheel για τις διαθέσιμες μέρες/ώρες ανά εβδομάδα που θα μπορεί η Spotawheel να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για δειγματισμό προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της. Τέλος, ο ιδιοκτήτης θα παραλάβει ένα φάκελο που θα περιέχει ή θα μνημονεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μεταβίβασης του οχήματος, τα οποία και θα πρέπει να έχει συμπληρωμένα κατά τη στιγμή της πώλησης του αυτοκινήτου

Δειγματισμός αυτοκινήτου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Η διαδικασία δειγματισμού καλύπτεται πλήρως από τη Spotawheel για τυχόν ζημιές/ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στο όχημα με υπαιτιότητα του εκπροσώπου της ή του ενδιαφερομένου πελάτη. Η Spotawheel είναι επαρκώς ασφαλισμένη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος, η Spotawheel μπορεί να προχωρήσει σε επισκευή ή αγορά του οχήματος, στην τιμή που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη της.

Παραλαβή αυτοκινήτου

Ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για την πορεία της προώθησης του αυτοκινήτου του, μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Τη στιγμή που θα βρεθεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα ενημερωθεί εγγράφως από τη Spotawheel μέσω αποστολής e-mail (το οποίο και θα αποτελεί αποδεικτικό γνωστοποίησης του ιδιοκτήτη), πως υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής ο οποίος επιθυμεί να το αποκτήσει, ώστε να αρχίσει η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, ορίζεται αρχικά ραντεβού για επανέλεγχο από μηχανικό της Spotawheel, ώστε να βεβαιωθεί πως το αυτοκίνητο είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν κατά τη διενέργεια του πρώτου ελέγχου και σε δεύτερη φάση ορίζεται ραντεβού παραλαβής του αυτοκινήτου. Εάν βρεθεί κάποιο πρόβλημα στο όχημα, η Spotawheel δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από τη συναλλαγή ή να μειώσει το τίμημα αυτής, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο προσύμφωνο που θα έχει στα χέρια του ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Κατά το ραντεβού αυτό, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να έχει έτοιμα και υπογεγραμμένα όλα τα έγγραφα μεταβίβασής που ευρίσκονται ή μνημονεύονται στο φάκελλο που του έχει παραδώσει η Spotawheel, καθώς και να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με τη Spotawheel (πληρωμή τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κτλ). Τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος και της παραλαβής του από το νέο ιδιοκτήτη, ο εκπρόσωπος της Spotawheel θα παραδώσει μία τραπεζική επιταγή ημέρας στον πωλητή (προηγούμενο ιδιοκτήτη), όπου θα αναγράφεται το ποσό που έχει συμφωνηθεί.

 

Αγορά οχήματος μέσω της Spotawheel

Αγγελία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλα τα αυτοκίνητα της Spotawheel στο https://www.spotawheel.gr. Η αγγελία του κάθε οχήματος περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα, τόσο από θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών, εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης αυτού, ιστορικού όπως έχει οριστεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και από θέμα τιμής. Κάθε όχημα συνοδεύεται από την έγγραφη αναφορά της Spotmechanic η οποία και είναι διαθέσιμη στην αγγελία του αυτοκινήτου

Δειγματισμός

Τα οχήματα που διατίθενται στις αγγελίες της Spotawheel μπορούν να αποσταλούν προς δειγματισμό στο χώρο που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, με την προϋπόθεση πως ο χώρος αυτός βρίσκεται στα όρια του νομού που βρίσκεται και το ίδιο το όχημα και πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Προκαταβολή

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να κατοχυρώσει ότι η πώληση του οχήματος θα γίνει σε αυτόν, καταβάλλοντας μία προκαταβολή. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, μετρητά, πιστωτική κάρτα, paypal, τραπεζική μεταφορά, έμβασμα και θα αφαιρεθεί από την τελική οριζομένη αξία του αυτοκινήτου. Μετά την πληρωμή το αυτοκίνητο παρακρατείται αποκλειστικά για τον πελάτη που κατέβαλε την προκαταβολή για 3 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας των 3 ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αγοράς, η προκαταβολή επιστρέφεται και το όχημα γίνεται πάλι διαθέσιμο για άλλους νέους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Μέθοδοι πληρωμής

Κάθε όχημα μπορεί να εξοφληθεί με όλους τους διαθέσιμους και παραπάνω από έναν τρόπους: μετρητά, πιστωτική κάρτα, paypal ή τραπεζική μεταφορά. Κατ’ επέκταση το συνολικό ποσό μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες της μίας μερικές καταβολές και να τμηματοποιηθεί αναλόγως, πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου αγοραστή.

Αποστολή αυτοκινήτου

Η Spotawheel παρέχει τη δυνατότητα αποστολής του οχήματος σε όλη την Ελλάδα. Η αποστολή στα όρια του νομού που βρίσκεται το οχήματος εκτελείται δωρεάν από τη Spotawheel. Η αποστολή εκτός νομού που βρίσκεται το όχημα απαιτεί επιπλέον χρέωση, και διαμορφώνεται ανάλογα με το χρόνο, τρόπο και τόπο παράδοσης αυτού, σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

 

Χρηματοδότηση αυτοκινήτου

Η Spotawheel παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του αυτοκινήτου μέσω των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Η διαδικασία αίτησης είναι γρήγορη και με ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες της Spotawheel, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του ειδικού συμβούλου σε θέματα χρηματοδοτήσεων της Spotawheel, μετά από σχετική επικοινωνία με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής συμβληθεί απευθείας με τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μέσω της Spotawheel, προκύπτει παρακράτησης της κυριότητας από την τελευταία μέχρι την πλήρη αποληρωμή του δανείου από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

 

Εγγύηση αυτοκινήτου

Κάθε όχημα που πωλείται μέσω της Spotawheel εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εμπορία αυτοκινήτων τόσο ως προς την εγγύηση της σωστής λειτουργίας των οχημάτων αυτών, όσο και των αναγραφομένων που εμφαίνεται να έχει τελέσει το όχημα. Επιπροσθέτως, η Spotawheel παρέχει για τα οχήματα της δωρεάν 6μηνο πακέτο εγγύησης μηχανικών μερών του οχήματος.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης και Επιστροφές

Πώληση

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που συμφωνεί στην προώθηση του αυτοκινήτου του μέσω της Spotawheel έχει δικαίωμα να διακόψει την συμφωνία όποτε ο ίδιος το επιθυμεί, εκτός και αν η Spotawheel έχει ήδη βρει ενδιαφερόμενο για το αυτοκίνητο και έχει ενημερώσει γραπτώς (μέσω e-mail) τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου προς τούτο. Τα παραπάνω ορίζονται ρητά και ξεκάθαρα στο προσύμφωνο που έχει υπογραφεί μεταξύ του ιδιοκτήτη και της Spotawheel

Κράτηση/Προκαταβολή

Οποιαδήποτε στιγμή μετά την πληρωμή προκαταβολής για αποκλειστική κράτηση ενός αυτοκινήτου εκ μέρους της Spotawheel, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης αζημίως από τη σύμβαση αγοραπωλησίας. Το σύνολο της προκαταβολής επιστρέφεται εντός 7 ημερών από τη στιγμή της γνωστοποίησης της υπαναχώρησης και με τον ίδιο τρόπο/μέσο με τον οποίο καταβλήθηκε εκτός εαν η καταβολή έγινε με μετρητά οπότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος τρόπος για την επιστροφή. Η γνωστοποίηση της υπαναχώρησης του ενδιαφερομένου αγοραστή οφείλει να γίνει εγγράφως προς την Spotawheel. Στην έγγραφη γνωστοποίηση συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή e-mail.

Αγορά

Επιλεγμένα αυτοκίνητα της Spotawheel συνοδεύονται από το δικαίωμα επιστροφής τους σε 7 ημερολογιακές ημέρες ή πριν την τέλεση 300 χιλιομέτρων από τη στιγμή της αγοράς τους (όποιος από τους δύο όρους τεθεί σε ισχύ πρώτος). Η επιστροφή δεν έχει άλλους περιορισμούς πέραν της αναγκαιότητας το αυτοκίνητο να είναι στην ακριβώς ίδια κατάσταση με αυτή που το πήρε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μέσω της Spotawheel, καθώς και το αυτοκίνητο να επιστραφεί στα κεντρικά γραφεία της Spotawheel, ανεξαρτήτως του τόπου παραλαβής του οχήματος από τον νέο ιδιοκτήτη. Το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου επιστρέφεται εντός 14 ημερολογικών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου από τη Spotawheel. Στην περίπτωση αυτή το όχημα δεν επαναμεταβιβάζεται στον παλαιό ιδιοκτήτη του αλλά μεταβιβάζεται στην Spotawheel.
Σε περίπτωση τραπεζικής χρηματοδότησης θα οριστεί διαδικασία επιστροφής από κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη και τον σύμβουλο της Spotawheel.
Τα έξοδα αποστολής που μπορεί να έχουν προκύψει και πληρωθεί κατά την αγορά του αυτοκινήτου από τον νέο ιδιοκτήτη, δεν επιστρέφονται.
Τα έξοδα επιστροφής του οχήματος που επιστρέφεται, βαραίνουν τον αγοραστή που επιστρέφει το όχημα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής εργασιών, εγγραφής, αξιολόγησης και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας μας προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο dpo(at)spotawheel.gr.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, η εταιρεία μας ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας μας

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη περί αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και η πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo(at)spotawheel.gr.

Η Spotawheel είναι υπηρεσία εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της εταιρείας:
Στοιχεία Επικοινωνίας
AUTOSP GOC SMPC με ΑΦΜ: 800646267
Δεμιρδεσίου 213, Νέα Ιωνία, 14233
τηλ: 2117809015 - email: hello@spotawheel.gr